Novinky

09.12.2015 00:00

Kongres EFFA Bern - Švýcarsko

Ve dnech 12. – 15. listopadu se ve švýcarském Bernu uskutečnila schůze delegátů společenstev Evropy společně s výkonnou radou EFFA.  Od brzkých ranních hodin byl pan Karel Kysilka a já a Pavel Komárek na cestě z Čech. Pan Martin Jiroušek nám pomohl obstarat dálniční známku a při...

—————

22.11.2015 00:00

Zápis ze schůze 4/15 Sekce podkovářů „Společnstva uměleckých kovářů, zámečníků, kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska"

Zápis ze schůze 4/15 Sekce podkovářů „ Společnstva uměleckých kovářů, zámečníků, kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska“ Praha, restaurace Na farmě, areál ČZU, Kamýcká 129. Dne 6.11.2015 v 17,00hod. Přítomnost: 15 členů. Usnášení schopnost: Po časovém limitu 45min. je schůze...

—————

30.12.2014 00:00

Kongres Budapešť 2014

Vážení kolegové,   jak se říká, sice se zpožděním, ale přece. Jak všichni víte ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 jsme, v zastoupení sekretáře společenstva p. T. Blažíčka, tlumočníka a člena společenstva p. P. Komárka a člena výboru pověřeného jednáním za sekci podkovářů p. K. Kysilkou, byli...

—————

25.08.2014 09:32

Povinné ručení podkovářovo

Vážené kolegyně a kolegové.  Jelikož jsem se musel připravit na důležitá jednání ohledně našeho řemesla, znovu jsem si připomenul stále poplatná slova, která zaznamenal do své literatury ZVĚLOLÉKAŘ Prof. Dr. Alois Hanslian již v roce 1948 v patnáctém vydání knihy STO ZÁKLADNÍCH OTÁZEK Z...

—————

06.01.2014 14:35

Požadavky na zkoušku Podkovář specialista

Základní požadavky uchazeče o zkoušku:   předloží výuční list v oboru kovář – podkovář, podkovář a zemědělský kovář nebo osvědčení o podkovářské zkoušce, dílčí kvalifikace Podkovář nebo Europodkovář doloží minimálně pět let samostatné praxe v podkování koní ( potvrzení délky...

—————

10.09.2013 20:12

Zkouška

  Vážení kolegové,   Po dlouhodobé přípravě, předložené dokumentaci a dlouhodobém sledování praxe kolegů Ondřeje Berana a Jaroslava Mikuli byla uspořádána první zkouška profesní kvalifikace „ podkovář specialista “. Celá zkouška proběhla v prostorách veterinární ošetřovny MVDr....

—————

04.09.2013 21:35

Podkovář specialista

  Vážení kolegové a návštěvníci našich stránek,   v dubnu letošního roku jsem obdržel od Ministerstva zemědělství autorizaci pro profesní kvalifikaci „ Podkovář specialista “. Co to znamená? V podstatě jde jen o to, že podkovář, který má zájem o složení mistrovské zkoušky nemusí...

—————

04.12.2012 18:06

Musíme si tyto urážky jako kvalifikovaní, dlouholetí podkováři nechat líbit ???

Situace v péči o kopyta koní je velmi neutěšená. Požadavkům na vzdělání podkovářů podle standardů EU odpovídá pouze několik podkovářů v ČR. Velká část podkovářů nemá téměř žádné odborné vzdělání a pracuje na základě absolvování pochybných rychlokurzů a živnostenských listů vydaných na pomocné...

—————

18.11.2012 15:59

Nový zákon proti týrání zvířat

  Platnost od  1. ledna 2013 !!!!!!!  V měsíci říjnu 2012 byl definitivně schválen a podepsán prezidentem České republiky Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který mimo jiné v části první uvádí: § 2, 1) Zakazuje se týrání zvířat  § 2, 2) Zakazují se...

—————