Podkovářská škola

V České republice byly nově vytvořeny kvalifikační standardy pro jednotlivá povolání tak, aby bylo vzdělání sjednoceno na stejnou kvalitu úrovně ve všech zemích Evropské unie. Na jejich podkladě vznikly nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Toto se týká i kvalifikace europodkováře. Dnes je možné získat tuto kvalifikaci dvěma způsoby. 

První možností je absolvování tříletého učebního oboru PODKOVÁŘ – ZEMĚDĚLSKÝ KOVÁŘ, což je především vzdělání pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Po absolvování a úspěšném složení závěrečné zkoušky získají úplnou kvalifikaci, na jejímž základě jsou oprávněni vykonávat podkování koní. To, co se stále dočítáme z některých zdrojů, není pravdou. Od září roku 2010 Střední škola řemeslná v Jaroměři musela začít vyučovat tento obor podle nového Rámcově vzdělávacího programu (dále jen RVP), a tak od tohoto roku, žáci studují podle standardů, které byly předloženy i organizaci EFFA (Evropská federace asociací podkovářů). To znamená, že v červnu 2014 první žáci Střední školy řemeslné ukončili studium podle nových RVP. Jelikož však škola usiluje, aby její absolventi byli životaschopní, tak od již zmiňovaného roku 2014 skládají žáci praktickou závěrečnou zkoušku podle nových pravidel. To znamená, že první dva dny vykonávají praktickou podkovářskou zkoušku podle standardů profesní kvalifikace Europodkovář a třetí den skládají zkoušku z kovářství. 

Druhým způsobem, na který má Střední škola řemeslná Jaroměř akreditaci a akreditované pracovníky, je celoživotní vzdělávání dospělých. Na základě praktických zkušeností a s dostatečným zájmem o toto povolání může uchazeč na škole v Jaroměři idividuálně nebo prostřednictvím rekvalifikačního kurzu nastudovat potřebné teoretické znalosti. Získá praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře na školním statku v Jeníkově a poté se přihlásí ke zkouškám profesní kvalifikace u autorizovaných osob pro povolání Europodkovář. Na základě úspěšně vykonané zkoušky uchazeč obdrží Osvědčení profesní kvalifikace, na jehož základě je zájemce oprávněn k podkování koní. To neplatí pro profesní kvalifikaci Pomocník podkováře. Všechny potřební informace o rozsahu znalostí a dovedností, průběhu zkoušky naleznete na adrese: 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-292-Europodkovar

Informace o studiu Tato forma vzdělávání je přístupna všem zájemcům o podkovářské řemeslo včetně žen. Jednotlivé kurzy začínají zpravidla koncem každého září. Osnovy a rozvrh průběhu kurzu je zadán při jeho začátku. Dle potřeb je program upravován vedoucím kurzu po dohodě s uchazeči. 

Zájemci se mohou hlásit: 

Střední škola řemeslná, Studničkova 260, Jaroměř 551 01 tel.: 491 812 425, fax: 491 813 329 e-mail: sekretariat@sou-jaromer.cz nebo na mailu: podkovar.kysilka@volny.cz