Podkovářské kurzy

Průběh kurzů

Kurz dílčí kvalifikace "EUROPODKOVÁŘ", se snaží Střední škola řemeslná v Jaroměři, která tento kurz pořádá, otevírat pro uchazeče vždy koncem září pokud se sejde minimálně šest uchazečů. Kurz probíhá zpravidla tři dny v týdnu (většinou středa až pátek - nemusí být pravidlem) 1 x  za čtrnáct dní. Kurz obsahuje 180 – 200 hodin teorie a praxe. Praxe silně převládá a probíhá na školním závodě hřebčín Jeníkov. Zhruba tři dny soustředění vypadají takto: 1 den:  7 - 13 hod úprava kopyt koní s podkováním, 13 - 14 hod. oběd a 14 - cca 18 hod výroba podkov. 2 den: 7 - 13 hod úprava kopyt koní s podkováním, 13 - 14 hod. oběd a 14 - cca 18 hod teorie podkovářství. 3 den: 7 - 13 hod úprava kopyt koní s podkováním, nebo výroba podkov. Stěžejní studium teoretické výuky však spočívá na samostudiu uchazečů. Teorie je v tomto kurzu vedena formou přednášek. Ukončení kurzu se předpokládá na měsíc březen - duben. 

Cena kurzu činí  25 tisíc Kč.  Poplatek za kurz musí být uhrazen před započetím kurzu i v případě, že rekvalifikaci bude hradit pracovní úřad (po uhrazení pracovním úřadem je poplatek  vrácen absolventovi). 

Ubytování je možné vedle areálu školy na vlastním internátu.  Ceník najdete na stránkách školy. Stravování je možné zajistit ve školní jídelně, ale dle zkušeností není moc využíváno.

Další profesní kvalifikací je "Kovářství". Pokud absolvujete obě dílčí kvalifikace tak se můžete přihlásit k závěrečné zkoušce Podkovář - zemědělský kovář  a získat výuční list a tím úplné vzdělání v tomto oboru. 

 

Názvy jednotlivých kvalifikačních programů a jejich hodinové kalkulace

Profesní kvalifikace

 

Kód PK dle NSK

 

Teoretická

(45 min)

 

Praktická

( 60 minut )

POMOCNÍ PODKOVÁŘE

41 – 039 - E

20

26

EUROPODKOVÁŘ

41 – 031 - H

90

112

PODKOVÁŘ SPECIALISTA

41 – 040 - M

80

112

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná zkouška

Pokud uchazeč absolvuje kurz a je schopen (schopna)  dle dosažených výsledků absolvovat zkoušku profesní kvalifikace "Europodkovář" je to možné zhruba v měsíci únor - duben. Ke zkoušce předkládáte: Zadanou Samostatnou odbornou práci (obdoba diplomky), soubor ortopedických podkov vyrobených v průběhu kurzu a svářečské osvědčení. Svářečské osvědčení jsme schopni řešit v naši svářečské škole v průběhu kurzu. Jak musí probíhat zkouška naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-292-Europodkovar . Cena zkoušky je stanovena ministerstvem zemědělství. Pokud absolvujete jako rekvalifikaci, tak i zkoušku hradí pracovní úřad.  V tomto případě, ale cenu taktéž musíte uhradit před započetím  kurzu a jakmile pracovní úřad uhradí náklady budou peníze vráceny. U naší autorizované osoby je cena zkoušky stanovena na 11 tisíc korun.

Závěrečná zkouška probíhá v souladu s hodnotícími standardy výše uvedených profesních kvalifikací ( NSK ) u autorizované osoby, podle zákona č. 179 / 2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zkouška je skládána před komisí.

Pokud si myslíte, že jste schopen (schopna) zkoušku vykonat i bez kurzu je možné zkoušku složit i bez absolvování kurzu. Musíte však počítat s požadavky na zkoušku. U zkoušky kovete na podkovy, které vykovete v průběhu zkoušky. Nejste zbaveni povinnosti předložení souboru ortopedických podkov ani samostatné odborné práce. Zkoušce je přítomen odborný veterinární lékař a společně s autorizovanou osobou posuzuje samotný průběh zkoušky. Průběh zkoušky se hodnotí podle metodiky, která je umístěna na stránkách pod záložkou "ke stažení".

 

Složení komise

Komise je vždy minimálně dvoučlenná:

-           odborný veterinární lékař

-           autorizovaná osoba dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 

Místem konání jsou:

-          kovodílny Střední školy řemeslné Jaroměř

-          hřebčín Jeníkov - https://www.hrebcin-jenikov.cz

-          stáj Elektro Vasury Kolesa - https://www.elektrovasury.cz/

-          veterinární prostory MVDr. Rostislava Hyksy

-          v případě potřeby vhodní ortopedičtí pacienti v jejich místě ustájení

 

Nakonec shrnutí zkoušky:

Předložíte samostatnou odbornou práci, soubor ortopedických podkov, svářečské oprávnění a při kování koně, strouhání koně, korekci kopyt hříbat, odpovídáte na dotazy zkoušejících. K tomu napíšete písemnou práci, písemný test a složíte ústní zkoušku.
Na konci tohoto dvoudenního  maratónu se dozvíte zda jste vyhověl(a) a při úspěšném absolvování získáte osvědčení o profesní kvalifikaci EUROPODKOVÁŘ.