Ostrava 2016

06.07.2016 20:53

Vážení čtenáři,

 

rok se s rokem sešel, a tak Společenstvo uměleckých kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska - sekce podkovářů znovu uvítalo pohostinnosti jezdeckého areálu Baníku Ostrava. Ve dnech 24. a 25. června jsme se sešli již po čtvrté a opět i za mezinárodní účasti na podkovářském worshopu .

            V pátek 24. června zahájil blok přednášek MVDr. Ján Mach. Ač se některým kolegům jeho témata mohla zdát dost vzdálená podkovářství hned záhy se ukázalo jak je důležité i pro práci podkováře vědět jak a z jaké vzdálenosti připravovat focení končetin pro fotodokumentaci i pro snímkování RTG. Podkovář, který se chce zabývat ve své práci ortopedií a chce vidět své výsledky v časové posloupnosti musí vést svou vlastní fotodokumentaci. Z přednášek jsme se dozvěděli o mnoha měřitelných a porovnavatelných hodnotách. Spousta měřitelných hodnot  byla odprezentována v české republice vůbec poprvé. Po obědě přišlo na řadu podkování koní formou workshopu. Jak jsme slibovali v pozvánkách, pacientů bylo dost. Ten kdo měl chuť kovat nepřišel zkrátka. Po důkladném předvedení a představení jednotlivých koní v klidu, kroku a nakonec v klusu přišlo na řadu jednak potřebné zrentgenování nohou pacientů a navržení nejvhodnějšího okování. Největší diskuse probíhala při čtení RTG snímků. Znovu je potřeba zdůraznit jak je v dnešní době důležité pro podkováře vidět a umět číst RTG snímky. Mohu s potěšením konstatovat, že se podkovářští  kolegové rok od roku ve čtení RTG snímků zdokonalují. Tím snáze se jim při práci navrhuje vhodná úprava kopyta i jimi zvolené podkování. Po okování se provedlo kontrolní rentgenování, zhotovení fotodokumentace a předvedení ošetřených pacientů. Pak přišlo na řadu přátelské posezení s výměnnou zkušeností společně s  doprovodem harmoniky v podání našeho kamaráda Honzy. Mladší kolegové chtěli pokračovat s výměnnou poznatků i ve večerních hodinách a tak kovadliny zvonily ještě kolem půl čtvrté hodiny ranní. Každý z nás si plně  uvědomuje, že se dá koupit spousta ortopedických podkov. Ale podkovář, který neumí vyrobit jakoukoliv podkovu velmi snižuje svou profesní kvalitu. Ráno  25. června ráno seděli kolegové v učebně, kde pokračoval blok přednášek. Prezentace o tupoúhlém kopytě a jeho úpravách se ujal  podkovář p. Karel Kysilka. Přítomným připomněl starší přednášku rozdělení lomení os tupoúhlých kopyt podle stupňů od podkováře Axla Bernsta z Lipské kliniky. Tu vhodně  doplnil obrázky z vlastní praxe. V přednášce se jednalo především o hříbata.

Hříbata jsou věčným a nevyčerpatelným tématem. Pokud si majitelé a chovatelé neuvědomí důležitost péče o končetiny hříbat hlavně do stáří jednoho roku pak podkovář mnoho nezmůže. Ale naopak pokud se v případě potřeby problému spojí kvalitní veterinář a podkovář znalý problematiky  je dobrý předpoklad ve vývoji zdravého jedince. Poté již opět následovalo podkování koní.

            Co dodat závěrem. Celý workshop byl velice zajímavý, přínosný a kvalitně připravený. Pro nás znovu jen velké zklamání. Vynaloženého úsilí organizátorů vychází na prázdno. Workshop je otevřen všem. Organizátoři se snaží prezentovat vzestup práce podkováře v této oblasti republiky. Absence místních majitelů a chovatelů koní včetně žáků  všech podkovářských škol nás moc mrzí. Snažíme se nejen o průběžné vzdělávání kolegů podkovářů, ale hlavně se snažíme o vzdělávání majitelů a chovatelů koní. Je zapotřebí, aby hlavně majitelé svých miláčků dostali do podvědomí základní vědomosti o postojích a kopytech svých chovanců. A každý podkovář, který se chce někam posunout musí se vzdělávat celý život.

            Musíme moc poděkovat areálu Baník Ostrava za umožnění pořádání této akce v jejich prostorách, ale hlavně podkováři Petru Míčkovi, který je hlavním organizátorem a celou tuto akci celoročně společně se svými kolegy připravuje. Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat jmenovanému MVDr. Jánu Machovi za výborné přednášky, snímkování a okomentování RTG snímků.

 

 

Za společenstvo kovářů

Kysilka Karel

—————

Zpět