Podkovářské dny

05.04.2016 12:14

Podkovářské dny

Ve dnech 11. a 12. března proběhlo, jako každoročně, v Jaroměři 19. podkovářské sympozium s mezinárodní účastí, na půdě střední školy řemeslné v Jaroměři. Toto sympozium bylo sponzorováno firmou Mustad.

Podkovářské dny, jako vždy začínaly v pátek v brzkých dopoledních hodinách prezentací a drobnou svačinou, chvíli předtím, než pan Kysilka Karel zahájil seminář, společně s paní ředitelkou školy Jitkou Kočišovou. Program byl velice bohatý. Z Německa za námi přijel certifikovaný podkovářský mistr Uwe Lukas a na programu měl přednášky o:

-Podkovářském ošetření končetin hříbat

-Rakovině kopyt z hlediska ošetření podkováře

-Základech podkování

-Ortopedickém podkování v praxi

Z Brna přijel pan MVDr. Zdeněk Žert, CSc, dipl. ECVS, jehož přednášky se týkaly:

-Rakoviny kopyt z hlediska ošetření veterináře

-Orientace ve čtení RTG snímků

Jako tradičně se přednášky velice vydařily a po každodenním obědě následovala praktická část sympózia v podobě podkování a ošetření kopyt koní. V pátek za námi přijel mladý 3 letý koník s již odeznělým zánětem v chodidlové části  nášlapu. Dutina vytvořená po zánětu byla velice rozsáhla a výrazně poškodila chodidlovou a stěnovou škáru. Uwe Lukas bez jakékoli sedace koníka ošetřil odstraněním nekrotické tkáně, dezinfikoval a v místě dutiny vytvořil tlakový obvaz, který doporučil každé 2 dny měnit. Druhý koník, který byl v plánu na sobotu, trpěl přetížením vnější strany pravého zadního kopyta. Rotace kopyta probíhala už od pánve přes hlezno. Uwe Lukas koně podkoval s velkou extenzí (rozšířením) na vnější straně. Zbytek koně podkoval pan Karel Kysilka. S majitelem jsme se domluvili, že za měsíc natočí video, jak se bude koník pohybovat. Zde je video po 1 měsíci: https://www.youtube.com/watch?v=pa9EjVScGRo

Za sebe, a zúčastněné bych chtěl velice přednášejícím poděkovat za opět fantastické sympozium určené pro podkováře, majitele a chovatele koní a rovněž za výbornou atmosféru.

Přidávám odkaz na video pořízené profesionální firmou, doporučuji shlédnout:

https://www.youtube.com/watch?v=HuSJLA-8VOU

 

Pavel Komárek

fotky pořídil(a): Beata Niedziela a Karel Kysilka

—————

Zpět