Kongres EFFA Bern - Švýcarsko

09.12.2015 00:00

Ve dnech 12. – 15. listopadu se ve švýcarském Bernu uskutečnila schůze delegátů společenstev Evropy společně s výkonnou radou EFFA.

 Od brzkých ranních hodin byl pan Karel Kysilka a já a Pavel Komárek na cestě z Čech. Pan Martin Jiroušek nám pomohl obstarat dálniční známku a při schůzce před hranicí republiky udělil poslední doporučení na cestu, jelikož sankce za překročení rychlosti ve Švýcarsku by pro nás byly příliš nákladné.

Přibližně v 16 hodin nás GPS úspěšně dovedla do místa určení k hotelu Kreuz v Bernu. Hned se objevil problém s parkováním. Protože cena parkování v centru se pohybuje okolo 40 franků za den, snažili jsme se najít levnější řešení. Naštěstí nám byl nápomocen pořadatel kongresu pan Simon Grämiger, který zařídil parkování v národní stáji hned v Bernu. V té době také přijeli autem zástupci živnostenského společenstva podkovářů, kteří rovněž hledali místo pro svůj vůz, a tak jsme společně zaparkovali přímo před podkovárnu stájí. Den byl úspěšně zakončen společnou večeří všech účastníků kongresu.

Následující den pořadatelé připravili bohatý program skládající se z návštěvy rodinné zvonařské firmy nedaleko Bernu, kde mistr zvonařského řemesla předvedl společně se svými spolupracovníky ruční výrobu zvonu. Jeho výsledkem bylo odlití zvonu pro organizaci EFFA s emblémy této organizace. Následoval výlet kolejovou lanovkou na horu Niesen. Výška hory je přibližně 2400 m. n. m. Zde byl připraven společný oběd a následovalo vystoupení koncertních mistrů na švýcarské rohy na samotném vrcholu hory. Ve volné pauze jsme si také zkusili „zatroubit“ na tento nástroj. Některým, s bohatými zkušenostmi s muzikou, se to i podařilo.

Celý den byl zakončen světelnou show na jednom z náměstí v Bernu a příjemnou společnou večeří v restauraci s vyhlídkou na noční osvětlený Bern.

V sobotu přišel na řadu samotný kongres delegátů jednotlivých společenstev Evropy a výkonné rady EFFA. Bodů jednání bylo 21. a celá schůze probíhala s hodinovou pauzou na oběd od 9:30 do 16:11. Body jednání měly různá zaměření na činnost organizace EFFA, ale pro nás se stal překvapivě nejvýznamnějším bodem, projednávání schválení udělení akreditací při zkouškách CE-F. Aniž bychom byli dopředu upozorněni, předseda akreditační komise pan Miles Williamson, při hodnocení úrovně zkoušky tak, jak probíhala u živnostenského společenstva podkovářů, pro nás neočekávaně navrhl, že jelikož se zkoušky provádějí v ČR podle jednotného standardu, aby podmíněně byla akreditace udělena i Našemu společenstvu, aniž by zatím mohli naši zkoušku zhodnotit. Ač Živnostenské společenstvo podkovářů proti tomuto řešení nic nemělo, přece jenom jsme vystoupili, že nechceme být zvýhodňování a že celým akreditačním cyklem, si chceme projít. Na základě našeho vystoupení jsme byli zařazeni na udělení nebo odebrání titulu CE-F ke kontrolní zkoušce, která proběhne v roce 2017.

Rovněž jedním z bodů jednání byla široká diskuse na téma: „Co nám EFFA dává a co od ní můžeme očekávat“. Ze závěrečného shrnutí vyplynulo, že podněty, co a jak dál, co potřebujeme, by měli dávat pro EFFA jednotlivé svazy, která tyto podněty bude dále rozpracovávat. Stěžejním a zásadním bodem však dál zůstává jednotná úroveň vzdělání a kvalita práce podkovářů celé Evropy.

Dalším zajímavým bodem bylo zákulisní jednání mezi německým podkovářským svazem a oběma podkovářskými svazy ČR, kdy Reik Weber předkládal německý zákon o tom, že český podkovář, který chce pracovat v zahraničí, musí mít zkoušku CE-F. Na základě narovnání úrovně evropského vzdělávání mu bylo vysvětleno, že pro vykonávání podkovářské činnosti v jiné evropské zemi se uznává dosažené vzdělání ČR v rámci mezistátních dohod po sjednocení úrovně vzdělání. Jeho hlavním problémem bylo, že čeští podkováři účtují menší částky za vykonanou práci, nežli němečtí kolegové. Tomuto však nelze zabránit. Proto jsme ho požádali, aby nám poskytl zmiňovaný německý zákon, abychom ho mohli důkladně prostudovat a upozornit na to české podkováře pracující v Německu. Myslíme si, že na tomto vzniklém problému budeme dále pracovat.

Po vyčerpávajícím jednacím dni přišlo uvolnění v podobě galavečera.

Vracíme se domů s nečekanou akreditací a věříme, že v roce 2017 úspěšně akreditaci obhájíme a získáme ji i pro další akreditační období.

 

Karel Kysilka

Pavel Komárek

foto:

Kysilka Karel

Komárek Pavel

—————

Zpět