Kongres Budapešť 2014

30.12.2014 00:00

Vážení kolegové,

 

jak se říká, sice se zpožděním, ale přece. Jak všichni víte ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 jsme, v zastoupení sekretáře společenstva p. T. Blažíčka, tlumočníka a člena společenstva p. P. Komárka a člena výboru pověřeného jednáním za sekci podkovářů p. K. Kysilkou, byli přítomni jednání valné hromady organizace EFFA (Evropská asociace svazu podkovářů). Našim posláním bylo přijetí do této organizace.

Čtvrteční společnou večeří členů začala vzájemná jednání a představování. Páteční den byl vyhrazen doprovodnému kulturnímu programu, na jehož začátku nás všechny účastníky jednání zavedli do fakulty veterinárního výzkumu a muzea, kde bylo k vidění mnoho zajímavých exponátů, od obrovské sbírky všestranně využitelných podkov, přes mnohé nářadí (dokonce i z antické doby), až po krásné exponáty vnitřní soustavy tělesných orgánů zemědělských zvířat. Poté, asi kolem 11 hodiny nás autobus odvezl přibližně 20 km od Budapeště, kde je postaven rozkošný jezdecký park bratrů Lázárů. I zde nás čekal program, při kterém bylo naše vzájemné poznávání více prohloubeno. Zde ovšem nešlo pouze o společný oběd a prohlídku jednoho z nejlepších jezdeckých a hlavně vozatajských areálu, ale také o společné aktivity, které jsme v týmu absolvovali. V sobotu ráno pro nás začal nejdůležitější den. Hned od brzkých ranních hodin p. Komárek a p. Blažíček ještě narychlo upravovali připravený představovací proslov. V 9 hod. Budapešťského času začalo jednání, které mělo 19 bodů. Bylo to dosti zdlouhavé a únavné. Některé body se zbytečně protáhly a tak byla ve 13 hod. vyhlášena přestávka na oběd. Hned po obědě bylo jako druhý bod jednání přijetí nových členů a to našeho Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska a Italského svazu podkovářů. Naše společenstvo představil p. Pavel Komárek. Italské p.  Sergio Francesco Forapani.  Po představení Italské asociace došlo k diskusi, ve které se jako jediný diskutující zajímal p. Michael Weishaupt o to, proč by měly být v EFFA zastoupení dva svazy z České republiky. Než jsme stačili zareagovat, slova se ujala p. Ginny Ifould , vysvětlila naši situaci a především ujasnila, že EFFA má ve stanovách zakotveno, že každý stát může mít v EFFA několik svazů, pokud bude jejich členská základna čítat minimálně 10 členů. Kolem 14,30 hod. došlo k hlasování a byli jsme jako další členský svaz přijati do EFFA. Po vyčerpávajícím jednání nás čekala večeře, kde jinde, než na parníku po Dunaji. Byl to pro všechny účastníky příjemný, odpočinkový večer s výhledem na Budapešť.

Je potřeba říci, že se nám podařilo udělat veliký krok, ale na druhou stranu z tohoto kroku vyplyne spousta nových povinností a závazků. Jako jeden z nejdůležitějších bodů je pro nás návštěva představitelů EFFA, kteří měli již naplánovánu návštěvu zkoušek podkovářů na červen 2015 u ŽSP. Při zákulisních jednáních byli představitelé EFFA pozváni na závěrečné zkoušky žáků učebního oboru zemědělský kovář a podkovář na Střední škole řemeslné v Jaroměři. Tam by měl vzniknout základ pro vydání autorizace našeho společenstva.

 

Karel Kysilka

Na dvoře veterinárního muzea

Večeře na Dunaji

Olympijský team

Ukázka jezdeckého umění

 

Tomáš Blažíček

Hra pouze pro klidné povahy - kladívkem trefte padající vlašský ořech

Večerní posezení

Projížďka po Budapešťské krajině

Exponáty z veterinární fakulty

Náš team

Muzeum Bratrů Lázárů

Hod vidlemi

Parlament v Budapešti

no comment :-D

Foto: 

Karel Kysilka

Sergio Francesco Forapani

 

—————

Zpět