Jak je to s kvalifikací CE-F u podkovářů.cz?

13.01.2016 08:43

Vážení přátelé nejen (pod)kovářského řemesla, jistě jste v uplynulých měsících přes své mailové schránky zaznamenali zvýšenou aktivitu Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenského společenstva, sekce podkovářů (dále jen podkováři.cz) ve formě pozvánek, překladů a zápisů ze schůzí. S určitým odstupem se pokusím o popis a vyzdvižení toho nejdůležitějšího, protože jak je všeobecně známo, jen to důležité teprve po čase vyplave na hladinu.

 

Pro ty, kteří jsou na těchto stránkách poprvé či jim poslední dobou nevěnovali pozornost, je nezbytné připomenut, že v roce 2014 na konferenci v Budapešti byli podkováři.cz přijati za členy evropské federace EFFA (European Federation of Farriers Associations – Evropská federace podkovářských asociací). Podnětem pro vstup do EFFA byl mimo jiné fakt, že v České republice byla vytvořena atmosféra, že jedině členové EFFA a již certifikovaní europodkováři jsou jediní plně kvalifikovaní se ucházet o podkovářské práce, které probíhají formou výběrového řízení či jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Protože vyvracení tohoto "dogmatu" by znamenalo vynaložení velkého množství energie s nejistým výsledkem, se jako cesta mnohem menšího odporu jevil vstup sekce podkováři.cz do EFFA.

 

První schůze v areálu ČZU v Praze Suchdole nominovala delegaci pro konferenci EFFA v Bernu s tím, že jsme splnili podmínky EFFA a jsme připraveni představit náročnost autorizační zkoušky pro akreditační komisi EFFA a tím jsme zároveň připraveni získat akreditaci pro udělování zkoušek podkovářů CE-F.

Na druhé schůzi, která se konala v Litomyšli, navrátivší se delegáti informovali členskou základnu o průběhu švýcarské schůze. Pověstnou třešinkou na dortu bylo oznámení faktu, že komisaři EFTA autorizaci v následujících dvou letech udělovat nebudou, neboť ji v roce 2015 již získala Podkovářská škola, s.r.o., a tak i druhý člen EFFA -sekce podkováři.cz- ji získala automaticky. 

 

Těžko spekulovat, co vedlo účastníky akreditační komise EFFA k tomuto rozhodnutí. Nabízí se myšlenka, že EFFA nerada vidí dvě organizace podkovářů v evropské asociaci z jedné země (podkováři.cz a Podkovářská škola s.r.o.) a tak tímto způsobem vyvíjí tlak na vzájemnou spolupráci. V každém případě, v těchto dnech je sdružení podkováři.cz autorizováno zkoušet své členy a udělovat jim certifikaci CE-F, která je nezpochybnitelným kvalifikačním dokladem odborné způsobilosti v zemích, které jsou sdruženy v EFFA.  S tím, že nám pro následující dva roky spadla prakticky bezpracně do klína autorizace, jde ruku v ruce také odpovědnost za potvrzení této autorizace v roce 2017, která bude plně v kompetenci sekce podkováři.cz. Případný neúspěch by znamenal i odejmutí autorizace pro Podkovářskou školu, s.r.o.  

Třetí schůze, v Sobotce, se zabývala zpracováním metodiky a organizace zkoušek pro kvalifikaci CE-F.  Domnívám se, že toto téma je doposud otevřené všem členům a sympatizantům sekce podkováři.cz. Kdo se chce aktivně zúčastnit, či se domnívá, že jeho myšlenky nebo organizační schopnosti mohou být přínosem, může se na tzv. divokou kartu zúčastnit jednání přípravného výboru, který je ve složení: p. Kysilka, Komárek, Mikula, Najman a Kverek, popřípadě kontaktovat kterékoliv člena osobně. Na jaře 2016 by všechny otázky ohledně průběhu zkoušek měly být uzavřeny tak, aby mohly proběhnout první zkoušky.

 

Nabízí se otázka, proč vůbec postupovat martyrium přezkoušení? V prvé řadě se podívejte na vaše zákazníky. Najdete-li mezi nimi státní organizace či zahraniční klientelu, bude pro vás získání certifikátu CE-F nejspíše nezbytností, protože nikde nemáte zaručeno, že na vás u ohrady v Německu nebudou čekat zástupci tamního živnostenského úřadu s řadou otázek, či že příští rok nebudou vypsána výběrová řízení s touto podmínkou.  A s ohledem, že při získávání autorizace Podkovářskou školou s.r.o. již někteří členové tento certifikát obdrželi, se tento požadavek jeví jako velice reálný. 

Se státními úředníky mám osobní zkušenosti pouze z různých stavebních či územních řízení. Doposud jsem se však nesetkal se skutečností, že by úředník potvrzení, které může, ale nemusí chtít, nechtěl. 

Do nového roku mnoho zdaru, s pozdravem “ Štěstí přeje připraveným“. 

P. Koldušek

—————

Zpět