Schůze v Kolesech 2014

28.11.2014 10:28

Vážné kolegyně a kolegové. 
Jelikož jsme nechtěli dopředu prozradit své kroky, tak teprve nyní kdy je vše oficiálně stvrzeno, uveřejňujeme příspěvek p. Petra Kolduška za který mu mimochodem moc děkujeme. Zároveň chystáme příspěvek o průběhu jednání EFFA v Budapešti 2014.

 

Schůze v Kolesech

Tento článek je určen v prvé řadě všem podkovářům, kteří se na schůzi nemohli dostavit a zároveň jim není lhostejné dění v oboru. Schůze sekce podkovářů stanovila směr vývoje řemesla s důrazem na začlěnění organizovaných podkovářů do evropských struktur. Poklidné a i trochu zasmrádlé podkovářské vody v posledním měsíci rozvířil mail Karla Kysilky ohledně EFFA (Evropské asociace podkovářů). Na zájezdu kovářského společenstva v Holandsku došlo ke kontaktování EFFA a tak bylo nutné s tímto seznámit podkováře společenstva a zároveň vyřešit základní otázky ohledně vstupních pohovorů a následného fungování sekce podkovářů. Na všem bylo nutné se dohodnout do zasedání EFFA 6.- 8. listopadu v Budapešti, jako místo rokování byl zvolen penzion Kolesa v pátek 19.9. 2014. Proč se vůbec zabývat vstupem do nějaké evropské asociace? Věc je prostá. V poslední době se tento požadavek začal objevovat u vypisovaných výběrových řízení na podkovářské služby ve státních institucích. Není v silách společenstva jednotlivě přesvědčovat úředníky, kteří vypisují výběrová řízení o tom, že náš systém vzdělávání a osvědčení, která vlastníme, jsou plnohodnotné k účastem v těchto řízeních. Prostě na světě existuje certifitát EFFA a tak ho úředník chce. Asi je bezpředmětné a ztrátou času spekulovat o tom, proč tomu v poslední době tak je. Berme tuto skutečnost jako fakt a přizpůsobme se tomu. Již z Darvinovo teorie druhů je známo, že kdo se přizpůsobí, ten přežije. Takže tyto karty byly v Kolesech na stole a rokovalo o tom víc jak 5? desítek přítomných podkovářů. Přesný výsledek rokování je uveden v zápise ze schůze a s velkou pravděpodobností bude přílohou tohoto článku. V kostce shrnuto: Domluvili jsem se, že máme zájem o vstup do EFFA, že pak jako případná samostatná odnož EFFA budeme členům, kteří o to požádají, vystavovat certifikáty EFFA. Dále byly stanoveny rámcové podmínky přezkoušení pro vystavení těchto certifikátů. Pro účast k přístupovým rozhovorům v Maďarsku byli vybráni Karel Kysilka, Tomáš Blažíček a Pavel Komárek jako tlumočník. Aby nás v Maďarsku důstojně reprezentovali a aby v budoucnosti mohla sekce podkovářů v rámci EFFA existovat, bude se ročně vybírat částka 1000 Kč od každého podkováře, který je organizován v sekci podkovářství společenstva (tzv. PODKOVARI.CZ). Částku lze zasílat do České spořitelny na č.ú. 241 614 50 93 / 0800. Tím, že jsme se dokázali sejít a i shodnout na základních principech fungování je pro EFFA do jisté míry jasným signálem, že o vstup stojíme a že jsme v zásadních věcech svorní, organizovaní a čitelní. Nebudeme prozatím křičet hop, dokud není po konferenci. Jsme si vědomi i další práce, kterou nám případný vstup přinese, ale zároveň jsme přesvědčení, že členství v EFFA bude přínosem pro každého z nás, tak abychom mohli důstojně soutěžit v rámci výběrových řízení a pracovat v zahraniči. Přejme našim vyslancům zdar!
 
P. Koldušek

—————

Zpět