Novinky

04.12.2012 18:06

Musíme si tyto urážky jako kvalifikovaní, dlouholetí podkováři nechat líbit ???

Situace v péči o kopyta koní je velmi neutěšená. Požadavkům na vzdělání podkovářů podle standardů EU odpovídá pouze několik podkovářů v ČR. Velká část podkovářů nemá téměř žádné odborné vzdělání a pracuje na základě absolvování pochybných rychlokurzů a živnostenských listů vydaných na pomocné...

—————

18.11.2012 15:59

Nový zákon proti týrání zvířat

  Platnost od  1. ledna 2013 !!!!!!!  V měsíci říjnu 2012 byl definitivně schválen a podepsán prezidentem České republiky Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který mimo jiné v části první uvádí: § 2, 1) Zakazuje se týrání zvířat  § 2, 2) Zakazují se...

—————