Schůze kovářského společenstva (dříve valná hromada)

10.03.2019 21:16

V sobotu 9. března proběhla v historické budově Západočeského muzea v Plzni členská schůze Kovářského společenstva, z.s. S rekapitulaci uplynulého roku a plány na rok letošní seznámil přítomné účastníky schůze předseda sekce podkovářů Karel Kysilka. Po naplnění programu schůze následovala prohlídka expozic muzea, včetně mimořádné prohlídky zbrojnice, která je v současnosti pro veřejnost uzavřena. Výkladu se ujal přímo ředitel Západočeského muzea,  PhDr. František Frýda. 

Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a po ukončení schůze se přenesla diskuze různých skupin do atmosféry plzeňských hospůdek, kde pokračovala až do pozdního odpolene.  Se závěry schůze se můžete brzké době seznámit na stránkách společenstva. Tímto děkujeme Západočeskému muzeu v Plzni a S. Sedlákovi za reprezentační prostory a za skvělou organizaci členské schůze.

 

P. Koldušek

 

—————

Zpět