Nový zákon proti týrání zvířat

18.11.2012 15:59

 

Platnost od  1. ledna 2013 !!!!!!! 

V měsíci říjnu 2012 byl definitivně schválen a podepsán prezidentem České republiky Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který mimo jiné v části první uvádí:

§ 2, 1) Zakazuje se týrání zvířat 

§ 2, 2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat

§ 4, 1)

Za týrání se považuje - i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s vyjímkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nebo úpravu kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu. Za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony.

 

 

V prvním případě je odborně způsobilou  osobou dle vysokoškolského vzdělání veterinární lékař.
Druhou odborně způsobilou osobou dle zvláštního právního předpisu Národní soustavy kvalifikací je pouze osoba, která má postaru úplnou kvalifikaci v oboru Kovář – podkovář a dle nového Podkovář – zemědělský kovář a nebo osoba s profesní kvalifikací  Podkovář a Podkovář specialista. Ostatní jakékoliv certifikáty neopravňují jakoukoliv osobu k této činnosti.  Celý popis najdete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikace.aspx?id=291&s=22.

 

 

—————

Zpět