Slovensko Pezinok

23.09.2016 07:27

Vážení kolegové a kolegině,

 

rád bychom vám přiblížil jednu ze vzdělávacích akcí podkovářů.

Ve dnech 3. 6. a 4. 6. 2016 se uskutečnil podkovářský seminář ve velmi hezkém prostředí jezdeckém areálu Rozálka v Pezinku na Slovensku. Účastníků bylo mnoho. Z pořádajícího Slovenska, Maďarska, Rakouska, Polska, Švýcarska, ale hlavně přijelo velké množství českých podkovářů.

V pátek 3. 6. ráno proběhla registrace, po které následovalo přivítání Reiana Werkmana, spolumajitele holandské firmy na výrobu podkov Werkman. Následovala první přednáška alternativního podkování s názornými ukázkami na účastnících semináře pro lepší pochopení (vysvětlení) metod od anglického podkováře Marka Caldwella.

Druhé přednášky se ujala Jenny Hagen. Ta se ve své přednášce zaměřila na ortopedii, použití různých typů zámků k vyváženému rozložení došlapu končetiny. Nevyvážený došlap končetiny byl velmi podrobně zaznamenán pomocí thermovize, která je velkým pomocníkem v každodenní činnosti jak pro podkováře, tak pro veterináře. Bohužel pro mnohé kolegy je toto téma zatím neobjevené.

Po společném obědě byla praktická ukázka podkování koní s různými vadami postojů končetin koní. Jak se stává pravidlem na takovýchto setkáních, nechyběla ani práce na kovadlině s výrobou podkov. Další stanoviště předvádělo pitvu mrtvé končetiny. Firma Wettec nabízela praktickou zkoušku pro podkováře při práci s jejich produkty společně s produkty firmy Dallmer. Z dalších prodejců podkovářského zboží bychom neměli zapomenout na spolupořádající firmu Weiss, Double „S“ a zástupce českého výrobce p. Kubiase.

V podvečer byla bohatá večeře a po ní pořadatelé připravili ještě zajímavou přednášku Dr. Scharlote von Zadow. Ta končila až v pozdních hodinách. Celá byla zaměřena na postoje hříbat, což je téma velmi podstatné pro celý život koně a nikdy se nevyčerpá.

V sobotu 4. 6. po snídani selhala bohužel technika. Ke škodě účastníků neproběhla přednáška o podkování sportovních koní. Přešlo se tedy přímo na praktické podkování. K dispozici byl pacient, který se velmi podrobně představil účastníkům na tvrdém i měkkém povrchu před podkováním a následným náhledem a diskusí u RTG snímků. Po dlouhé diskusi, ze které vzešlo i navržené podkování, se dostalo na podkování, které bylo také velmi detailně rozebráno. Ačkoliv proběhla velmi podrobná analýza všech problémů, byla pro některé nepochopitelná průběžná i závěrečná diskuse po okování pacienta. Chvílemi to připadalo, že někteří diskutující vůbec neposlouchali anamnézu pacienta a neviděla ani jeho snímky RTG a neposlouchali ani ošetřujícího podkováře. Proto bylo s podivem navrhované kontraproduktivní podkování, které by zřejmě stav pacienta ještě zhoršilo. Je proto potřeba vyzdvihnout stálou diskusi Marka Caldwella v průběhu celého podkování pacienta. Nutné je také zdůraznit, že pacient byl několikrát v průběhu ošetření předveden na různých površích a na závěr podkování byl opět velmi důkladně prověřen ve všech sledovaných chodech.

Před koncem programu proběhla bohatá tombola, ve které hlavní cenu, pracovní pobyt na dva týdny podkování s Markem Caldwellem, vyhrál český kolega.

Na závěr bychom chtěli poděkovat slovenským kolegům za velmi pěkně připravený seminář. Oba dny byly nabité novými poznatky na maximum. Sami jsme si vědomi, že není lehké zorganizovat setkání pro tolik účastníků a v takovéto kvalitě.

Vladimír Bouša

—————

Zpět