Seminář Ostrava

23.05.2013 20:40

 

Vážení kolegové,

 

ve dnech 3. a 4. května 2013 se uskutečnil pod záštitou našeho společenstva workshop podkovářů na téma: Rentgenologická vyšetření a na základě zjištěných vyšetření podkování koní, těsná a polotěsná kopyta – uvolňovací řezy, ploché a plné kopyto,  schvácení a úprava podkováním nepravidelných postojů a kopyt.

Přednášejícími byli pan MVDr. Ján Mach a podkovář Karel Kysilka. Místo konání, koně pacienty a koně s problematickými postoji zajistili naši členové Karel Kirschner a Petr Míček. Jak za místo tak za pacienty  patří oběma pánům naše poděkování. Dík je třeba i pro jezdecký areál Baník Ostrava, který bezplatně propůjčil na tuto dvoudenní akci své prostory.

Cílem celého workshopu bylo další vzdělávání v oblasti podkovářství, zejména spolupráce veterinář – podkovář v oblasti rentgenologie. Po absolvovaných přednáškách se všichni účastníci  pasivně či aktivně podíleli na praktické části. To, co poznali účastníci při přednášce MVDr. Macha, prakticky využili v podkování koní. Šlo hlavně o to, aby i podkovář rozeznal základní anomálie ve snímcích RTG. Takže po předvedení koní došlo k rentgenování pacientů a na základě digitálních snímků podkováři vyhodnotili a podkovali co nejvhodněji přítomné pacienty.

Myslím si, že oba lektoři byli dost přísnými posuzovateli podkování koní, ale na druhou stranu se snažili aktivní podkováře workshopu vést ke stálé diskusi o své práci tak, aby podkování co nejvíce prospívalo každému jedinci v jeho bezproblémovém pohybu. Někteří podkováři tak poznali nejen čtení ve snímcích RTG, ale museli použít i některé nové techniky podkování, se kterými se doposud nesetkali. Pan doktor nakonec vyzdvihl kvalitu práce demonstrujících podkovářů a pochvalně se vyslovil i o profesním růstu našich mladých členů podkovářů, které má ve svém dosahu a může tak sledovat jejich práci.

Workschopu se zúčastnili: Absolon Zdeněk, Beran Ondřej, Gazdoš Jiří, Gottvald Jakub, Kirschner Karel, Kysilka Karel, Macháček Ivan, Míček Petr, Mikula Jaroslav, Pokorný Jiří, Spurný Jiří ml., Vaško Martin a z Polska Pluta Dawid a Glos Przemyslaw. Podkovářský materiál a nářadí k doplnění přijela nabídnout Eva Rydelová. I jí je potřeba poděkovat za podporu celého workshopu.

Jsem přesvědčen, že všichni účastníci si ze setkání odvezli mnoho nových poznatků a zkušeností. Kaňkou na celé akci je hodně slabý zájem místních podkovářů a majitelů koní, pro které byl celý workschop připravován.

Nakonec bych zvláště poděkoval MVDr. Jánu Machovi. Pan doktor  za  velmi  mizivý  poplatek  ( nedá se mluvit o honoráři ), obětoval své dva pracovní dny a RTG diagnostiku prováděl úplně zdarma. To našim členům velni pomohlo k uskutečnění tohoto setkání. Znovu se ale ukázalo, že bez nadšení se nedá nic pořádat. Zvláště bez finanční podpory jakéhokoliv subjektu. Proto chci poděkovat všem účastníkům, že do tohoto setkání nedali jen své nadšení, svůj podkovářský materiál, ale i dost svých finančních prostředků.
 

Kysilka Karel

—————

Zpět