SEMINÁŘ NA TÉMA: ROVNOVÁHA KOPYTA A KONČETINY

26.03.2013 10:59


 

                

POZVÁNKA


srdečně Vás zveme na vzdělávací seminář na téma: “Rovnováha kopyta a končetiny”
hlavní lektor ROB RENIRIE, odborný překlad MVDr. Zdeněk Žert

 

Pořadatel: Živnostenské společenstvo podkovářů a Podkovářská škola s.r.o.    

Datum a místo konání:   5. a 6.4.2013 na hřebčíně v Měníku

Program:

    pátek 5.4.2013

09.00 - 13.00 teoretické přednášky
13.00 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 praktický workshop
pod vedením R. Reniriera


    sobota 6.4.2013

09.00 - 13.00 praktický workshop pod vedením R. Reniriera
13.00 - 14.00 oběd

14.00 - 18.00 praktický workshop pod vedením R. Reniriera

 

Kdo je Rob Renirie ?


    Vysoce uznávaný holandský podkovář (35 let podkovářské praxe), oficiální podkovář holandských
národních drezurních i skokových týmů, v jehož péči se nacházejí koně např. drezurní jezdkyně
Anky van Grunsven, stará se o kopyta řady špičkových koní v Evropě, spolupracuje s
veterinárními lékaři, podílí se na léčbě speciálních případů, zabývá se též úpravou bosých kopyt
(jeho koně jsou bosí), přednáší na podkovářských sympoziích po Evropě. Jeho krédo: “Chraňte
nohy koní, nepokoušejte se je opravit”.

 

Jmenovité přihlášky zasílejte jedním z následujících způsobů:

  1. telefon 603 228475 - Michaela Kubištová
  2. mail: misa.kubistova@seznam.cz
  3. poštou - na adresu m. Kubištová, Hřebčín Měník, 503 64


    Účastnický poplatek včetně oběda bude stanoven dle počtu přihlášených za dvoudenní seminář
2-3 tis. Kč. a zveřejněn po uzávěrce přihlášek. Úhrada bude hotovosti na místě. Ubytování je na
základě objednávky možné zajistit. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2013. Pořadatel si vyhrazuje právo
omezení počtu přihlášených.

                                                                Těšíme se na shledanou.

—————

Zpět