Pozvánka na podkovářský seminář

10.05.2018 12:24

Vážení kolegové podkováři a pokovářky, majitelé a chovatelé koní. Společenstvo kovářů – sekce podkovářů společně se Svazem chovatelů koní Moravy a Slezska, z.s. (SCHKSM, z.s.),  si Vás dovoluje pozvat na již šestý mezinárodní podkovářský seminář konaný v prostorách jezdeckého areálu Baník Ostrava. Tento workshop připravila sekce podkovářů „Podkovari.cz“ a  SCHKMS, z.s.

Tématem bude:
- Anatomie koňských končetin
- Úprava sbíhavého a rozbíhavého kopyta
- Základy podkovářství pro majitele a chovatele koní
Přednáší:         ing. Jiří Jurečka
                        Jaroslav Mikula – podkovář specialista
                        Karel Kysilka – podkovář specialista

Podkovářský workshop, je pro letošní rok zaměřen na komunikaci podkováře se zákazníkem. Je třeba ukázat majitelům a chovatelům jak má probíhat komunikace před podkováním, vlastní práce podkováře a kontrola po okování. Následná péče podkováře v mezidobí podkování.
Pro případ potřeby RTG je opět připraven MVDr. Ján Mach

Termín konání:      8. a 9. června  2018
Místo konání:         Jezdecký klub Baník Ostrava
                              K průplavu 729/12
                              Ostrava - Stará Bělá
                              72400
                              Více zde: https://jkbanik.webnode.cz/

Začátek:  pátek i sobota -  900 hod
Vstupné: dvoudenní - členové společenstva 1 000 Kč,-,  nečlenové  1 500 Kč,-,  studenti
                                     podkovářství 700 Kč,-
                 jednodenní -  členové společenstva   400 Kč,-,  nečlenové    700 Kč,-,  studenti
                                     podkovářství 400 Kč,-


Pro tento workshop nabízíme majitelům a chovatelům koní možnost okování vlastních dovezených koní s jejich odborným posouzením ( pouze sobota 9. června 2018 za cenu nákladů materiálu ). Maximální počet koní - 4 kusy. Zájemci se mohou přihlásit  na e - mailové adrese: hornik.frantisek@seznam.cz nebo telefonicky na tel: +420 602 524 866.


Stravování: je na místě. Objednávejte předem, pro zajištění porcí nejpozději do 30. května 2018 !!!!!!!  na e - mailové adrese: podkovar.kysilka@volny.cz

Ubytování: si každý zajistí sám na možných kontaktech:
Pension BEN -  Na křižovatce ulic H.Salichové a J. Šamal, 725 25 Ostrava - Polanka
Pension Florián - •  Světlovská 35, 716 00 Ostrava - Proskovice .
Pokud nebude vyhovovat ubytování je možné přespání v areálu Baníku ve vlastních vozidlech.

Souběžně s tímto programem bude probíhat PREZENTACE FIRMY PODKOVY POKORNÝ, nabízejících různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro podkováře. Možnost jejich zakoupení na místě.

Přihlášky prosím potvrďte nejpozději do pátku 30. května 2018 na e - mailovou adresu: podkovar.kysilka@volny.cz  nebo petrmice@seznam.cz s ohledem zajištění pohoštění na páteční  společenský večer s harmonikou a kytarou !!!!!!!!

Za organizátory:  Petr Míček - podkovář
                            Karel Kysilka – za kovářské společenstvo
                            MVDr. František Horník – SCHKMS, z.s.

Ve Rtyni v Podkrkonoší  24. 4. 2018                     S kovářským pozdravem „ RÁZ NA RÁZ“
                                                                                                                              Kysilka Karel

 

 

 

 

Přihláška


1. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, vyrozumění obratem pouze při změně termínů
2. Účastnický poplatek je hrazen na místě konání semináře.
3. Daňový doklad obdržíte u prezentace.


.……………………………………………zde odstřihnout……………………………………


PŘIHLÁŠKA  NA  PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ  POŘÁDANÝ  SEKCÍ  PODKOVARI.CZ

Jméno a příjmení: ……………………………………………………

Adresa (PSČ): …………………………………………………………………………..    

Tel: …………………

E-mail:    ……………………………………..……


OBJEDNÁVKA:

Účastnický poplatek – 8. a 9. června. 2018 
dvoudenní:   členové - 1000,- Kč    nečlenové – 1500,- Kč    žáci podkovářství – 700,- Kč  jednodenní:  členové -   400,- Kč    nečlenové  –  700,- Kč    žáci podkovářství – 400,- Kč 

OBČERSTVENÍ LZE ZAKOUPIT NA MÍSTĚ KONÁNÍ                
 
CELKEM: …………………………………………………………..

Nehodící škrtněte!  

  
Spojení: Sekce podkovari.cz, Úpická 501, Rtyně v Podkrkonoší 542 33, tel: +420 608 615 165
e-mail:   spolecenstvo.podkovaru@seznam.cz

 

PŘIHLÁŠKU, prosím, zasílejte nejpozději do: 30.5.2018 ! 

Podpis: ……………………………………….
 

—————

Zpět