PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ (Podkovářské dny)

21.02.2013 15:37

 


 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

Studničkova 260

551 01

Jaroměř 

tel: 491812425

e-mail: sekretariat@sou-jaromer.cz

 

Vážení přátelé!

V tomto roce si Střední škola řemeslná v Jaroměři připomene 127. výročí vzniku řemeslné školy a 107. výročí postavení budovy pro tuto řemeslnou školu. Tato škola nabízí tyto obory : Podkovář a zemědělský kovář, Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Opravář zemědělských strojů, Truhlář, Tesař, Umělecký keramik a dvouleté nástavbové studium Podnikání ukončené maturitní zkouškou. Střední škola řemeslná v Jaroměři opět připravila tradiční

 

PODKOVÁŘSKÝ  SEMINÁŘ

jako součást programu dalšího vzdělávání podkovářů.

Seminář se koná ve dnech  22. a 23. března 2013 v hlavní budově školy a přilehlých dílnách.

Jde o mezinárodní setkání podkovářů a příznivců tohoto řemesla především z  České republiky, ale i z  Německa, Polska a Slovenska.

Setkání se uskuteční pod záštitou: Královéhradeckého kraje; Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru; Ústavu zemědělské ekonomiky a informatiky Praha;  Města Jaroměře;  Česko-německého sdružení podkovářů, Živnostenského společenstva podkovářů; a Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska.

Na toto setkání jsou připravené přednášky a ukázky na téma:

  •   Současný trend ve vzdělávání podkovářů – podkovářská legislativa, obsah teoretické výuky a složení praktické části podkovářské zkoušky. Předvedou zástupci Živnostenského společenstva podkovářů.
  •   Bodné rány v kopytě. Význam rentgenových snímků pro podkováře a jejich vyhodnocení podkovářem - MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS zástupce přednosty kliniky.
  •   Praktická ukázka používání podkov CEMTEC a také nových podkov vyráběné z mědi.

    Praktická ukázka nových inovativních možností zpracování koňských kopyt.

    Praktická ukázka použití nových „Hufpolster“ firmy Glue-U Adhesives. Předvede pan Manfred Leichtfried, rakousky podkovář, pan Gernot Pfeifer z firmy Pfeifer Hufbeschlagsartikel, Rakousko, pan Kaj Wehtje, majitel firmy CEMTEC, Švédsko.   

Souběžně s tímto programem bude probíhat prezentace firem nabízejících různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro podkováře. Každý podkovář si bude moci vše nejen prohlédnout, ale i zakoupit, a tím doplnit své vybavení.

Dále je připraveno kvalitní broušení kopytních nožů, štípacích kleští na rohovinu a ostatního podkovářského nářadí. NEZAPOMEŇTE DOMA !!!!!!

Pro účastníky setkání jsou vyhlášeny soutěže:

- soutěž žáků SŠ a SOU  ve volném kování, časový limit jsou dvě hodiny

- soutěž v hodu podkovou, které se mohou zúčastnit všichni účastníci, jedná se o klání v hodu na cíl o cenu „PODKOVÁŘSKÝ DŽBÁN“

- soutěž pro podkováře a žáky SŠ a SOU ve zhotovení podkovy, na tuto práci je nutné si dovézt vlastní nářadí

          Nezapomněli jsme ani na přátelské posezení.

            Zahájení podkovářských dnů je 22. března  2013  v 9:00 hodin.                                               

Organizátor: Mgr. Jitka Kočišová -  ředitelka Střední školy řemeslné   

                     Zdeněk Vítek – zástupce ředitelky pro odborný výcvik

 

V Jaroměři  16.2. 2013                                  S kovářským pozdravem   „RÁZ  NA  RÁZ“                                                     

Zdeněk Vítek  zástupce ředitelky  proodborný výcvik

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

—————

Zpět