Podkovářské dny 2018

14.02.2018 09:47

Vážení přátelé!

 

Střední škola řemeslná v Jaroměři, která má mezi profilovanými  obory  Podkováře a zemědělského kováře a Uměleckého kováře a zámečníka a  pasíře, připravila, tak jako každý rok, tradiční

 

PODKOVÁŘSKÝ  SEMINÁŘ

jako součást programu dalšího vzdělávání podkovářů.

 

Seminář se koná ve dnech  16. a 17. března 2018 v prostorách Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260

 

Toto mezinárodní setkání podkovářů a příznivců tohoto řemesla -  především z  České republiky, ale i z  Německa, Polska a Slovenska -   se uskuteční díky záštitě firmy Mustad  (zastoupenou panem Christophem Műllerem) , senátora a ředitele zemského hřebčína v Písku p. ing. Karla Kratochvíle, Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska  a Města Jaroměře.

 

Na semináři proběhnou přednášky a ukázky k následujícím tématům:

  • úprava nářadí na výrobu podkov a jeho kalibrace
  • použití podložek a kopytních polstrů při podkování
  • použití lepidel při podkování
  • vliv postoje končetin na kopytní pouzdro
  • poranění a léčba mezikostního svalu
  • výroba a úprava ortopedických podkov

Přednáší David Varini (Skotsko) - podkovářský mistr světa a mistr Evropy

              Christoph Müller - německý podkovář a zástupce firmy Mustad

Dále přednáší a tlumočí MVDr. Zdeněk Žert, CSc, dipl. ECVS

Posledním tlumočníkem je Bc. Pavel Komárek

Souběžně s tímto programem bude probíhat prezentace firmy „MUSTAD“ nabízející různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro podkováře. Možnost jejich zakoupení na místě.

 

            Zahájení podkovářských dnů je 16. března  2018  v 9:00 hodin.

                                                 

Organizátor: Mgr. Jitka Kočišová -  ředitelka Střední školy řemeslné   

                     Karel Kysilka -  učitel odborného výcviku

 

V Jaroměři  7.2. 2018                                    S kovářským pozdravem   „RÁZ  NA  RÁZ“                                                                                                                                                                                                  Karel Kysilka

 

Program:

 

         Pátek  16. března   2018

                                      8:00 -  9:00       Prezentace

                                      9:00 -  9:30        Zahájení

                                        9:30 - 10:30      Přednáška – David Varini

                                      10:30 – 11:30      Přednáška  - Christhop Müller

                                     11:30 - 12:30      Oběd

                     12:30 - 15:30      Praktické posouzení koní, podkování pacientů

                                     15:30 - 17:30      Přednáška  - MVDr. Žert

                                     18:00 -                Diskuse 

                                                                                                                             

Sobota 17. března 2018

                                       8:30 -  9:30        Přednáška – David Varini

                                       9:30 - 10:30      Přednáška  - MVDr. Žert

                                     12:00 - 13:00      Oběd

                                     13:00 - 16:00      Praktické ukázky kování koní

                                     16:00 -                 Ukončení PODKOVÁŘSKÉHO SEMINÁŘE

   

       Organizační pokyny:

        1. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, vyrozumění obratem pouze při změně termínů

        2. Účastnický poplatek je možné zaplatit převodem na účet školy nebo na místě konání semináře.

        3. Při zrušení přihlášky po 4. 3. 2018, nebo neúčasti, se poplatek bude řešit individuálně

4.         Daňový doklad obdržíte u prezentace.

 

 .……………………………………………zde odstřihnout……………………………………

 

PŘIHLÁŠKA  NA  PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ  POŘÁDANÝ  Střední školou řemeslnou  Jaroměř

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………

              

Adresa (PSČ): …………………………………………………………………………..     Tel: …………………

 

E-mail:    ……………………………………..……

 

Následující položky je nutno zaplatit na účet Střední školy řemeslné Jaroměř (IČO 00087815) u KB, a.s. expozitura Jaroměř, č.ú. 28532551/0100,  PS/2018,  DIČ CZ00087815, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a bydliště.

                                            OBJEDNÁVKA:

               A – účastnický poplatek – 16. a 17. 3. 2018        1700,- Kč                             jednodenní = 1000,- Kč

                               OBČERSTVENÍ LZE ZAKOUPIT                                                                                             

B -  nocležné - jedenodenní                                  280,-  Kč.– ano - ne    (DM  školy)   

                     - dvoudenní                                      440.- Kč –  ano - ne

 

                             

CELKEM: …………………………………………………………..

                              Ceny jsou včetně DPH

 

               Částka byla uhrazena z účtu č. :…………………….. u peněžního ústavu: …………………        

              

 

 Nehodící škrtněte!                                                           Jsme plátci DPH.

               Spojení: Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, 551 01, Tel.: 491812425, 605 532 763

 e-mail:sekretariat@sou-jaromer.cz

PŘIHLÁŠKU, prosím, zasílejte nejpozději do: 5.3.2018 !  ( k zajištění ubytování )    

              

 

Podpis: …………………………                                      

 

—————

Zpět