Podkovářské dny 2017 - Máme za sebou dvacátý ročník Podkovářského semináře

11.04.2017 14:31

Máme za sebou dvacátý ročník Podkovářského semináře

Jaký vlastně byl? Co nám ať jako pořadatelům či účastníkům přinesl?

Ve dnech 17. a 18. března 2017 pořádala Střední škola řemeslná a Společenstvo uměleckých kovářů a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska tradiční mezinárodní podkovářský seminář. Záštitu převzal senátor p. ing. Karel Kratochvíle, ředitel zemského hřebčína v Písku, a město Jaroměř. Pro tento ročník sponzorsky celou akci zaštítily dvě firmy vyrábějící produkty pro podkováře - rodinná firma Werkman a firma Mustad.

Hned při zahájení bylo vzpomenuto dvacáté výročí tohoto setkání a byl vyzvednut veliký podíl p. Zdeňka Vítka jako zakladatele porevolučního vzdělávání podkovářů. V roce 1997 ještě neexistovalo ani jedno společenstvo, které by sdružovalo podkováře. Ale i přes všechny potíže dokázal pan Vítek oslovit mnoho podkovářů, kteří již tehdy měli chuť se dále vzdělávat. Společně s MVDr. Jiřím Rajmanem a podkovářem Josefem Hlaváčkem uspořádali v prostorách školy první ročník. Tehdy to byla i společenská událost, při níž se kolegové podkováři setkávali. Posléze nám velmi pomohl podkovář p. Manfred Schmid, který zajistil první zahraniční přednášející. Tím začalo období stále se zkvalitňujících odborných přednášek, ukázek podkování koňských pacientů a výměn zkušeností se zahraničními kolegy. Dvacátého ročníku se zúčastnili kolegové ze Slovenska, Švýcarska, Polska, Německa a samozřejmě z Čech.

Pro letošní ročník fa. Mustad zajistila na první den setkání nám již dobře známého německého mistra podkováře Uwe Lukase. Jak jsme si již zvykli, ani letos nás Uwe Lukas nezklamal svou připraveností. Obě jeho přednášky byly velmi poutavé, obzvlášť přednáška o využití mědi v podkování koní. Dopolední blok uzavřel p. MVDr. Žert, který se již také stal neodmyslitelným účastníkem našich seminářů. Zajistil nejen překlad přednášek Uwe Lukase, ale sám také přednášel o laminitýdě. Z jeho vystoupení bylo vidět, jak často spolupracuje s podkováři, a proto jsou také jeho přednášky velmi detailní a podrobné, aby jim co nejvíce podkovářů porozumělo a dokázalo získané poznatky využít i ve své praxi. Odpolední blok se věnoval podkování pacienta. Tlumočení se ujal Bc. Pavel Komárek, aby si p. doktor Žert mohl odpočinout po dlouhé cestě ze Slovenska. Po předchozích domluvách s Uwe Lukasem se nám podařilo najít zajímavého pacienta. Ač nemá potíže, jeho majitelka cítí potřebu hledat cestu při jeho sportovní kariéře, jak mu pomoci s jeho deformním, vrozeným postojem, který nadměrně přetěžuje a deformuje kopyta. Podkování se našlo v daný okamžik to nejvhodnější, ale bude zapotřebí se tomuto pacientovi věnovat i nadále. Druhý den byl po večerním představení fa. Werkman již plně v jejich režii. Sobotní přednáškový blok zahájil po pozdním nočním příletu anglický podkovář p. Mark Caldwell. Jeho přednášky znovu upozornily na nutnost sledování pohybu koně podkovářem. Ve druhé přednášce se věnoval podkování koní pro různé sportovní využití. Při obědě jsme domluvili narychlo ještě malou změnu v programu, a tak vlastní workshop podkování koní byl zahájen diskusí nad připravenými mrtvými kopyty. Podkováři p. Bouša, Benc, Kverek a Mikula, kteří demonstrovali podkování nejprve ve skupinách, diskutovali s účastníky tak, jako s majiteli, o deformitách a volbě nevhodnějšího postupu podkování. To samé převedli i do vlastní demonstrace. Seminář pro organizátory skončil po 17. hodině.

Hodnocení semináře musí provést účastníci. Organizátoři ale již před začátkem letošního dvacátého ročníku začali připravovat další ročník. Bedlivě budou naslouchat poznatkům z letoška. Úplnou tečkou za seminářem byl nedělní program v Praze pro p. Marka Caldwella. P. Reian Werkman přijal pozvání na nedělní jarní lyžování v areálu Černá hora, kdy po sobotním nevlídném počasí ukázaly naše hory svou nádheru v plném slunci.

—————

Zpět