IV. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov

25.03.2016 18:52
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – Klinika Slovenská hipiatrická asociácia a Slovenský podkúvačský cech
 
Vás POZÝVAJÚ na
 
IV. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný pamiatke Doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc v dňoch 15. a 16. apríla 2016 v Košiciac.
 
Lektori: MVDr. Rostislav Hyksa, odborný veterinárny lekár pre choroby koní a ortopédiu ČR a Karel Kysílka, praktický podkúvač ČR
 
Sponzori:
 
Dátum konania: 15. a 16. Apríl 2016
 
Miesto konania: Klinická poslucháreň 17/A a Podkúvačská dielňa UVLF
 
Témy: Rakovina kopyta, choroby bielej čiary, hniloba rohovej strelky, rázštepy a uvoľňovacie rezy na kopyte u koňa.
 
Podkúvačske  a ortopedické riešenie danej problematiky 
 
Program: 15.4.2016
 
  9:30 - 9:55     Prezentácia účastníkov
 
10:00 - 11:30   Rakovina kopyta – prednášajúci MVDr. Hyksa    
 
 
 
11:30 - 13:00   Razštepy kopyta – prednášajúci p. Kysílka
 
13:00 - 14:00   Obedňajšia prestávka
 
14:00 - 17:30   Praktické prevedenie ošetrenia
 
Program: 16.4.2016
 
  9:00 - 10:30  Ochorenia bielej čiary a hniloba na kopyte – MVDr. Hyksa 
 
10:30 - 10:45  Prestávka s občerstvením 
 
10:45 - 12:15  Uvoľňovacie rezy na kopyte – p. Kysílka
 
12:15 - 13:30  Obedňajšia prestávka 
 
13:30 -  ?        Praktické predvedenie a podkúvanie koní 
 
Vyhodnotenie IV. ročníka zrazu podkúvačov a veterinárnych lekárov
 
Prihlášky: oliver.merva@uvlf.sk do 11.4.2016
 
Účastnícky poplatok: 
 
Podkúvači a veterinárni lekári: 60 €
 
Študenti UVLF a doktorandi:   15 €
 
Študenti disciplíny: 
 
Základy podkúvačstva- účasť povinná, kontrolovaná a bezplatná.
 
Ubytovanie: www.megaubytovanie.sk
 
IVVL Košice: recepcia@ivvl.sk
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Príloha: prihláška-návratka
 
Návratka - Prihláška na IV. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný pamiatke 
 
Doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc.
 
Titul:                                                                                                 Veterinárny lekár   O
 
Meno:                                                                                                Podkúvač  O
 
Priezvisko:                                                                                        Študent  O
 
Tel. číslo :                                                                                         Doktorand  O
 
Email :                                                                                                        
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.                                   MVDr. Oliver Merva
 
 prednosta Kliniky koní UVLF                                           podkúvačská časť

—————

Zpět