EFFA AGM (Výroční generální meeting) Holandsko Apeldoorn 2017

04.12.2017 09:38

Ve dnech 17. – 18. listopadu proběhl generální meeting Evropské federace podkovářských asociací (EFFA – European Federation of Farriers Associations).

Jelikož se konal v Holandsku, spojili jsme svou návštěvu se setkáním ve firmě Werkman s Reianem, jeho otcem a sestrou Kristel. Součástí byla prohlídka podniku a nahlédnutí do přípravy nových produktů, které rodinná firma rozjíždí.

Jako obvykle byl páteční program zasvěcen setkání delegátů, partnerů a společnému výletu.

Naše první zastávka byla v Utrechtu na veterinární fakultě. Tato fakulta má v Holandsku unikátní pozici. Nejenom, že zde vyučují veterináře, ale také samotní výzkumníci spolupracují za účelem vytvoření inovativních vědeckých výzkumů. Dále provádí klinickou péči pro zvířata v největší veterinární nemocnici v Evropě. Díky této pozici je Fakulta veterinární medicíny bodem zájmu pro celou Evropu ve věcech veterinárních.

Druhá zastávka byla v „PaleisHetLoo“ u Apeldoornu. Palác byl postaven mezi rokem 1684 – 1686 pro krále Williama III a Mary II z Anglie. Pořádají se zde pravidelně trhy a rovněž samotný Palác HetLoo dnes slouží jako státní muzeum otevřené veřejnosti.

Samotný meeting, který se odehrával v sobotu, měl několik bodů agendy. Nejzásadnějším pro společenstvo bylo hlasování o udělení akreditace Certifikovaného Europodkováře (CE-F) pro Společenstvo kovářů, podkovářů a zámečníků Čech, Moravy a Slezska. Akreditační zkoušky proběhly v květnu a samotné udělení akreditace musí být odhlasováno na generálním meetingu. Bohužel už v pátek večer nás vyzval výbor EFFA k vysvětlení nejasností, které vyplynuly, tak jako v České republice ze stížnosti kolegy ing. Vinčálka. Meeting trval přibližně 6 hodin, přičemž nejdelším bodem programu bylo samotné hlasování o naší akreditaci. Jednání bylo dost vyhrocené. Bohužel tomu tak bylo pouze mezi asociacemi České Republiky. Představitelé Živnostenského společenstva podkovářů se snažili do poslední chvíle zamezit udělení naší akreditaci. Nakonec bylo udělení akreditace odhlasováno kladně ve prospěch našeho společenstva. Po schválení výdajů a finanční zprávy,  bylo jedním z bodů,  představení vzdělávacího standartu podkováře pro Katalánsko. Další body jednání  pro nás byly povzbudivější. Jednak díky doplňujícím volbám byl zvolen Pavel Komárek do pozice auditora EFFY a nakonec nám prostřednictvím odstupujícího sekretáře Johna Ravanelli bylo poděkováno za rozjednání sponzoringu pro EFFA. Díky nám se stala sponzorem rodinná firma Werkman, která pro nastávající šampionát v podkovářství zajistí tuto akci materiálně (pece, kovadliny atd.).

Sobotní večer již tradičně patřil společné večeři. Bohužel pro nás, díky potížím kolem odhlasování naší akreditace, jsme nestihli projednat úkoly, které vyplývají ze zápisu výroční schůze, ale podařilo se nám alespoň dohodnout zajištění dalších seminářů zahraničními lektory.

—————

Zpět